Αρθροσκόπηση ώμου

Αρθροσκόπηση ώμου ονομάζεται η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδος γνωστή ως MIS (Minimally Invasive Surgery) η οποία εφαρμόζεται προκειμένου να διαγνωσθούν και να θεραπευθούν διάφορες βλάβες που αφορούν την περιοχή της άρθρωσης του ώμου.

Αρθροσκόπηση ώμου : Λίγα λόγια για την ανατομία της περιοχής του ώμου

Η άρθρωση του ώμου είναι αρκετά σύνθετη ώστε να μπορεί να επιτελεί περισσότερες κινήσεις από κάθε άλλη άρθρωση του ανθρώπινου σώματος. Την ωμική ζώνη αποτελούν τα παρακάτω οστά :

 • Το βραχιόνιο
 • Η ωμοπλάτη
 • Η κλείδα

Την άρθρωση του ώμου αποτελεί η ωμογλήνη, μια κοίλη αρθρική επιφάνεια και η κεφαλή μια σφαιρική επιφάνεια. Ο αρθρικός χόνδρος ο οποίος επικαλύπτει τόσο την ωμογλήνη όσο και την κεφαλή. Πάνω στα οστά προσφύονται οι τένοντες που αποτελούν το στροφικό πέταλο του ώμου :

 • Ο υπερακάθιος
 • Ο υπακάνθιος
 • Ο υποπλάτιος
 • Ο ελάσσων στρογγυλός

Τέλος, η προεξοχή της ωμοπλάτης που αρθρώνεται με την κλείδα ονομάζεται ακρώμιο.

Αρθροσκόπηση ώμου : ποιες παθήσεις αντιμετωπίζονται

Οι παθήσεις που αντιμετωπίζονται με την αρθροσκόπηση ώμου είναι οι ακόλουθες :

 • Ρήξη συνδέσμων του ώμου
 • Βλάβες στον τένοντα του δικέφαλου
 • Αποκόλληση ή ρήξη του επιχείλιου χόνδρου
 • Σύνδρομο πρόσκρουσης
 • Βλάβες στον αρθρικό χόνδρο
 • Φλεγμονές στον υμένα του ώμου
 • Ενδαρθρικά κατάγματα
 • Δυσκαμψία του ώμου
 • Ρήξη των στροφέων τενόντων
 • Παθήσεις στην ακρωμιοκλειδική άρθρωση
 • Μη τραυματική αστάθεια ώμου
 • Πίεση υπερπλάτιου νεύρου
 • Ασβεστοποιός τενοντίτιδα
 • Ύπαρξη ξένων σωμάτων στο εσωτερικό της άρθρωσης
 • Ρήξη τενόντιου πετάλου
 • Αποκόλληση της έκφυσης της κεφαλής του δικεφάλου (βλάβη SLAP, αφορά κυρίως αθλητές βόλεϋ ή χάντμπολ)

Αρθροσκόπηση ώμου : περιγραφή της διαδικασίας

Στην αρθροσκόπηση ώμου ο χειρουργός ανοίγει μικρές οπές μήκους 3 έως 5 χιλιοστών και εισάγει το αρθροσκόπιο, το οποίο φέρει μια ειδική μικροκάμερα, που του επιτρέπει να βλέπει το εσωτερικό της άρθρωσης σε μεγέθυνση σε έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας. Ο χειρουργός έχει έτσι τη δυνατότητα να ελέγχει με μεγάλη ακρίβεια τις βλάβες που υπάρχουν στην περιοχή και να τις αποκαταστήσει με τη βοήθεια ειδικά σχεδιασμένων μικροεργαλείων. Η διάρκεια της επέμβασης κυμαίνεται μεταξύ 45 λεπτών και δυο ωρών ανάλογα με το είδος, την έκταση  και τη σοβαρότητα της βλάβης. Ωστόσο στις περισσότερες των περιπτώσεων η διάρκειά της δεν ξεπερνά τη μία ώρα.

Αρθροσκόπηση ώμου :  ποια είναι τα πλεονεκτήματα

Η αρθροσκόπηση ώμου έχει τα εξής πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την ανοιχτή μέθοδο που εφαρμοζόταν παλαιότερα :

 • Είναι ελάχιστα τραυματική
 • Ο κίνδυνος να προκύψουν επιπλοκές είναι σχεδόν μηδαμινός
 • Δεν απαιτεί νοσηλεία για μεγάλο διάστημα
 • Έχει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, χωρίς ουλές και δυσμορφίες
 • Η θεραπευτική αποκατάσταση γίνεται γρηγορότερα
 • Η επάνοδος στην εργασία πραγματοποιείται ταχύτερα
 • Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ήπιας έντασης

Αρθροσκόπηση ώμου : υπάρχουν κίνδυνοι επιπλοκών

Το ενδεχόμενο να προκύψουν επιπλοκές είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά το πέρας της αρθροσκόπησης είναι εξαιρετικά μικρό. (Λιγότερο από 1% σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία)

Ωστόσο όπως σε όλες  τις χειρουργικές επεμβάσεις έτσι και στην αρθροσκόπηση ώμου δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς αυτό το ενδεχόμενο. Σημαντικό ρόλο για την αποφυγή των επιπλοκών διαδραματίζει η ακριβής διάγνωση της πάθησης, η εμπειρία και η εξοικείωση του χειρουργού με τις νέες τεχνικές ρομποτικής χειρουργικής όπως επίσης και η μετεγχειρητική παρακολούθηση του ασθενή.

Αρθροσκόπηση ώμου : ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνουν πριν την επέμβαση

Οι εξετάσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι :

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Γενική εξέταση αίματος
 • Ακτινογραφία θώρακος
 • Αξιολόγηση της αναπνευστικής και  της καρδιακής λειτουργίας

Αρθροσκόπηση ώμου : η παραμονή στο νοσοκομείο

Αμέσως μετά την αρθροσκόπηση ώμου και αφού συνέλθει ο ασθενής από την αναισθησία οδηγείται στο δωμάτιό του, όπου παραμένει υπό παρακολούθηση. Ο μετεγχειρητικός πόνος κατευνάζεται με την από του στόματος λήψη αναλγητικών και μόνο σε ιδιαίτερα σπάνιες περιπτώσεις ενδοφλεβίως. Την επόμενη ημέρα ο φυσικοθεραπευτής επισκέπτεται τον ασθενή ώστε να του διδάξει αρχικά πως θα προφυλάσσει τον ώμο και τις επόμενες ημέρες ξεκινά το εξατομικευμένο φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα ασκήσεων  μυϊκής ενδυνάμωσης.

Αρθροσκόπηση ώμου : η επιστροφή στο σπίτι

Ανάλογα με τον τύπο της επέμβασης ενδέχεται ο ασθενής να χρειαστεί ορθοπεδικά βοηθήματα για το πρώτο διάστημα. Τα ράμματα αφαιρούνται μετά από 8 έως 12 ημέρες. Σπάνια χρειάζεται να συνεχίσει ο ασθενής τη λήψη αναλγητικών γιατί ο πόνος υποχωρεί λίγες ημέρες μετά την επέμβαση. Πολύ μεγάλη σημασία για την αποκατάσταση του ασθενή έχει το φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα που θα πρέπει να ακολουθεί πιστά. Ο ασθενής αποκαθίσταται πλήρως συνήθως μετά από 2 έως 5 μήνες όπου ο ώμος επανακτά τη λειτουργικότητά του. Εξυπακούεται πως για το πρώτο διάστημα ο ασθενής θα πρέπει να επισκέπτεται τον γιατρό του τόσο για την παρακολούθηση της προόδου της επούλωσης των οπών αλλά και για τον έλεγχο του βαθμού κινητοποίησης του ώμου.

Αρθροσκόπηση ώμου : χρήσιμες διευκρινίσεις

 • Οι ασθενείς συνήθως ανησυχούν για το διάστημα που θα μείνει ακινητοποιημένο το άνω άκρο και για το αν θα επανέλθει. Η ανησυχία τους είναι δικαιολογημένη αλλά όχι βάσιμη. Η ακινητοποίηση του άνω άκρου είναι επιβεβλημένη για λίγες ημέρες ωστόσο μετά από αυτό το διάστημα η λειτουργικότητά του άνω άκρου είναι απολύτως φυσιολογική.
 • Ορισμένοι ασθενείς, οι οποίοι είναι επαγγελματίες αθλητές ή ασκούν βαριά χειρωνακτικά επαγγέλματα αγωνιούν για το αν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις δραστηριότητές τους χωρίς κάποιον περιορισμό. Η απάντηση είναι πως αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που πραγματοποιείται η επέμβαση. Ακόμη και αν χρειαστούν 6 μήνες για να αποκατασταθούν πλήρως , η επάνοδος στις αθλητικές ή επαγγελματικές υποχρεώσεις τους είναι δεδομένη.